15 December 2019

พวงคราม


ประเภท: ไม้เลื้อยมีดอก เนื้อแข็ง

สภาพแสงแดดที่เหมาะสม: ชอบแสงแดดจัด

สภาพดิน: ชอบดินทุกชนิด (จากประสบการณ์ส่วนตัว เคยปลูกบนดินลูกรัง และดินที่อัดแน่นจะเติบโตไม่ดี ต้นจะเล็กแคระแกร็น)

การให้น้ำ: ชอบน้ำปานกลาง แต่ไม่ชอบน้ำขังแฉะ ทนแล้งได้

การขยายพันธุ์: โดยการตอน ปักชำ และเมล็ด

สรรพคุณ: -

ความเชื่อ: -

ข้อมูลอื่นๆ: ที่เราเพาะเป็นพันธุ์ออสเตรเลีย ออกดอกตลอดปี เป็นไม้เลื้อยโตเร็ว จึงควรหมั่นดัดหรือตัดแต่งกิ่งอยู่เสมอ ทำเป็นซุ้มไม้ระแนง ซุ้มประตู หรือให้เลื้อยตามกำแพงหรือรั้วบ้านก็สร้างความน่าสนใจให้กับคนที่พบเห็นได้ดี

ต้นกล้าพวงคราม

No comments:

Post a Comment